Impact covid-19

Impact covid-19

Impact covid-19 July 21, 2020 COVID-19 heeft in het eerste halfjaar van 2020 een grote impact gehad op de wereld. Deze impact heeft ook zijn weg gevonden naar de verschillende onderdelen van het jaarverslag, waaronder het bestuursverslag en de gebeurtenissen na...
Covid-19

Covid-19

Covid-19 april 17, 2020 Naar aanleiding van de voortgaande situatie rondom COVID-19 hebben wij veel vragen gekregen hoe om te gaan met deze gebeurtenis in het kader van de jaarrekening en het bestuursverslag 2019. COVID-19 heeft in het 1e kwartaal een enorme impact op...
Will financial statements become (more) relevant?

Will financial statements become (more) relevant?

Will financial statements become (more) relevant? November 17, 2019 In 2013 the International Accounting Standards Board (IASB) received feedback at its public Discussion Forum on Financial Reporting Disclosure. The IASB con- cluded that the essence from the public’s...
Aandachtspunten voor de jaarverslaggeving

Aandachtspunten voor de jaarverslaggeving

Aandachtspunten voor de jaarverslaggeving November 17, 2019 Als onderdeel van de voorbereiding voor de jaarverslaggeving is het goed om ook terug te kijken wat in de markt gebruikelijk is en wat beter kan. Ons jaarlijks onderzoek kan daar een bijdrage aan leveren. Wij...
Liquiditeitsrisico van illiquide beleggingen

Liquiditeitsrisico van illiquide beleggingen

Liquiditeitsrisico van illiquide beleggingen October 17, 2019 Op 12 juni 2018 publiceerden de Nederlandse Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een sectorbrief over het liquiditeitsrisico bij open- end beleggingsentiteiten. Een belangrijke conclusie in...