Sustainable finance

February 21, 2021

Op 28 juni 2019 is het Nederlands Klimaatakkoord ondertekend door banken, verzekeraars, asset managers en pensioenfondsen. Hiermee wil de financiële sector een bijdrage leveren aan de doelen van het Akkoord van Parijs uit 2015. Het Nederlands Klimaatakkoord heeft als doel om de uitstoot van broeikasgassen (hierna CO2) in 2030 op een kosteneffectieve wijze met 49% te
verminderen ten opzichte van 1990.

De SFDR bevat regelgeving omtrent informatieverschaffing over duurzaamheid van beleggingen. De SFDR bestaat uit twee levels regelgeving. SFDR Level 1 betreft de regelgeving op hoofdlijnen die rechtstreeks uit de verordening volgt. SFDR level 2 bevat de meer gedetailleerde technische standaarden, de ‘Regulatory Technical Standards’ (RTS).