Liquiditeitsrisico van illiquide beleggingen
October 17, 2019

Op 12 juni 2018 publiceerden de Nederlandse Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een sectorbrief over het liquiditeitsrisico bij open- end beleggingsentiteiten. Een belangrijke conclusie in deze sectorbrief was dat de kwaliteit van de AIFMD fondsenrapportage in sommige gevallen substantieel tekortschoot. De AFM en DNB zullen in de toekomst meer aandacht besteden aan het verbeteren van de rapportagekwaliteit door onder andere extra controles uit te voeren gericht op eventuele tekortkomingen in de AIFMD fondsenrapportages en/of de aanwezigheid van een liquiditeitsmismatch.