Kostentransparantie

December 24, 2021

Op 1 april jl. publiceerde de AFM een onderzoek over de verantwoording van kosten door pensioenfondsen in het jaarverslag 2019. De AFM concludeerde dat in 20% van de 166 onderzochte jaarverslagen minimaal één van de wettelijke verplichte cijfers over de hoogte van de kosten ontbrak. Daarnaast kwam in het onderzoek naar voren dat in enkele gevallen de beheerkosten worden verantwoord door een link te leggen met het beleggingsbeleid. Er is al jaren veel aandacht voor de kosten van beleggingsfondsen en vooral vanuit pensioenfondsen vanwege hun publieke karakter. De uitkomsten van het AFM onderzoek hebben onlangs zelfs tot vragen in de Tweede Kamer geleid.