Informatievoorziening omtrent liquiditeitsrisico

October 24, 2021

Het liquiditeitsrisico van beleggingsentiteiten komt steeds nadrukkelijker in de belangstelling. Al in 2018 is door De Nederlandsche Bank (DNB) en Autoriteit Financiële Markten (AFM) in een sectorbrief aangegeven dat zij meer aandacht gaan besteden aan onder andere het liquiditeitsrisico en liquiditeitsmismatches. Naar aanleiding van deze sectorbrief hebben wij in 2018 onderzoek gedaan naar het liquiditeitsrisico van beleggingsfondsen met illiquide beleggingen, waarin wij concludeerden dat in het algemeen de informatie en verantwoording ten aanzien van het liquiditeitsrisico voor verbetering vatbaar was.

Op 16 juni 2020 heeft de European Securities and Markets Authority (ESMA) richtlijnen gepubliceerd betreffende liquiditeitsstresstests voor UCITS en AIF’s. Daarnaast benadrukt de ESMA, in het op 8 april 2021 gepubliceerde Annual Statistical Report, de liquiditeitsproblemen van alternatieve beleggingsfondsen. Naast regelgevers en toezichthouders, die steeds meer nadruk leggen op het liquiditeitsrisico, ligt het liquiditeitsrisico ook tijdens de jaarrekeningcontrole onder het vergrootglas van accountants.