Covid-19

April 17, 2020

Naar aanleiding van de voortgaande situatie rondom COVID-19 hebben wij veel vragen gekregen hoe om te gaan met deze gebeurtenis in het kader van de jaarrekening en het bestuursverslag 2019. COVID-19 heeft in het 1e kwartaal een enorme impact op de wereld gehad. Niet alleen is sprake van een situatie waarin mensen hun sociale activiteiten tot een minimum moesten beperken, maar ook het staken van bedrijfsactiviteiten in veel bedrijfstakken. De economische verwachtingen zijn inmiddels bijgesteld en mogelijk belanden we in een recessie erger dan die van 2009. De onzekerheid is nog groot, dit is terug te zien in de enorme volatiliteit op de beurzen en per saldo staan de grote aandelenindices gemiddeld 30% lager dan de niveaus mid februari.