Aandachtspunten voor de jaarverslaggeving

November 17, 2019

Als onderdeel van de voorbereiding voor de jaarverslaggeving is het goed om ook terug te kijken wat in de markt gebruikelijk is en wat beter kan. Ons jaarlijks onderzoek kan daar een bijdrage aan leveren.

Wij voeren namelijk jaarlijks een jaarverslaggevingsonderzoek uit op basis van de in Nederland aangeboden beleggingsfondsen. Hierbij worden verslaggevingsaspecten onderzocht die nieuw, interessant en vooral relevant zijn voor de sector. Zo willen wij met ons onderzoek een bijdrage leveren aan het begrijpelijker en relevanter maken van de verslaggeving door beleggingsfondsen.